Tin bài về: bánh bầu

Năm nay, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ quy tụ 173 nghệ nhân tham gia với hơn 100 món bánh dân gian. Trong số những món bánh phổ biến được biết đến rộng rãi, tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần này còn có một số món bánh “thất truyền” như bánh bò Chăm và bánh bầu.